Guvernerji Newsweek 

1.png
Global Governors Media Space
The first issue of a printed and digital
2.png

 

   Governors Newsweek je mednarodna tedenska tiskana in digitalna publikacija z novicami o guvernerjih in voditeljih najvišjih teritorialnih enot po vsem svetu.

Publikacija je posvečena najsvetlejšim temam, dogodkim in novicam iz aktualne delovne agende guvernerjev, vodij teritorialnih enot, guvernerskih ekip in voditeljev poslovne skupnosti, ki sodelujejo z oblastmi ozemelj in njihovimi ekipami.

   Guverners Newsweek je eden od bistvenih instrumentov Globalne pobude za trajnostni razvoj teritorialnih enot, ki tvori enoten mednarodni informacijski prostor za guvernerje in guvernerske ekipe.

   Cilj Governors Newsweeka je promovirati dosežke, odkritja, nove inovativne metode in prakse, napredne mednarodne izkušnje na kritičnih področjih trajnostnega razvoja in upravljanje teritorialnih enot v različnih državah sveta.

   Tehnološke značilnosti publikacije Governors Newsweek so oblikovane iz zahtev dobe novega tehničnega reda. Vključujejo tako revolucionarne rešitve za oblikovanje novih pristopov k ustvarjanju globalnih medijskih prostorov kot razvoj prebojnih in inovativnih založniških tehnologij na primeru inovativne založniške tehnologije "Creative Editorial".

   Linija izdelkov Governors Newsweek je sestavljena iz niza formatov za zagotavljanje vsebine, kot je ekskluzivna umestitev gradiva publikacije v medije dnevne novice Governors News, izdajanje tedenskih izdaj Governors Newsweek v digitalnih in tiskanih formatih.

   Governors Newsweek sodeluje pri oblikovanju Globalnega medijskega prostora Governors, ki je eden od treh sestavnih prostorov Globalne pobude za teritorialne enote.

   V celoti je delovanje vseh publikacij, ki tvorijo Globalni medijski prostor guvernerjev, namenjeno oblikovanju mednarodne komunikacijske medijske platforme za guvernerje in guvernerske ekipe, ki zbira in osvetljuje dejavnosti vodij teritorialnih enot v različnih državah sveta, omogočanje guvernerjem in njihovim ekipam, da se seznanijo z dejavnostmi svojih kolegov, spoznajo dosežke na področju ciljev trajnostnega razvoja ZN, izmenjujejo inovativne izkušnje ter najnovejša orodja za razvoj in upravljanje teritorialnih enot.

Global-Governors-Media-Space.png
Governors Newsweek.jpg