Medijski prostor globalnih guvernerjev

Global-Governors-Media-Space.png
Global Governors Media Space
GN Governors News.png
1.png
World Economic Journal.png
2.png
Innovative Publishing Technology Creativ
Media Governor.jpg

   Global Governors Media Space (GGMS) je visokotehnološki in inovativen razvoj. GGMS pomaga guvernerjem in njihovim ekipam pri trajnostnem razvoju in upravljanju teritorialnih enot različnih svetovnih držav.

   Medijski prostor Global Governors je del Globalne iniciative za trajnostni razvoj teritorialnih enot. V okviru teh medijev se oblikujejo intelektualni in prireditveni prostori za guvernerje in vodje teritorialnih enot v različnih državah sveta.

   V okviru Global Governors Media Space se ustvarja več kot 52 medijskih kanalov v angleščini, kitajščini, ruščini in drugih svetovnih jezikih.

   Medijske izdaje Global Governors:

   Guvernerske novice - vertikalno integrirani mednarodni medij novice prve stopnje v različnih jezikih, ki zbira najnovejše novice guvernerjev in njihovih ekip o razvoju in dosežkih, neposredno iz virov.

   Governors Newsweek - vertikalno integrirane mednarodne tiskane in digitalne publikacije druge stopnje v različnih jezikih.

   Guvernerji sveta  - vertikalno integrirane mednarodne analitične mesečne tiskane in digitalne publikacije tretje stopnje v različnih jezikih o delovanju guvernerjev in vodij teritorialnih enot - vrhunskih enot, guvernerskih timov in dosežkih na področju trajnostnega razvoja teritorialnih enot okoli svet.

   Svetovni gospodarski časopis  - horizontalno integrirane mednarodne analitične mesečne tiskane in digitalne publikacije prve stopnje v različnih jezikih o interakciji guvernerjev z mednarodnimi in nacionalnimi poslovnimi voditelji in korporacijami v interesu razvoja ozemelj.

   Glavni cilji oblikovanja Globalnega medijskega prostora guvernerjev: kopičenje vsebin mednarodnih novic guvernerjev, promocija guvernerjevih dosežkov v globalnem medijskem prostoru, objava ustreznih gradiv in vključevanje guvernerjev različnih držav v svetovne tednike izdaje revije Governors of the World in World Economic Journal.

   Medijski prostor lahko združuje več kot 2 tisoč guvernerjev in vodij teritorialnih enot ter vodij podjetij in investitorjev z vsega sveta, da bi spodbudil trajnostni razvoj teritorialnih enot na inovativnih, tehnoloških, ekonomskih, socialnih in drugih področjih ter ustvaril Globalna interaktivna platforma za izmenjavo najboljših inovativnih praks razvoja in upravljanja z namenom vzajemne rasti in doseganja ciljev trajnostnega razvoja ZN.

   Implementacija medijskega prostora Global Governors na podlagi inovativne založniške tehnologije "CREATIVE EDITORIAL" odpira široke možnosti za praktično implementacijo tega posameznega globalnega segmenta in ustvarjanje globalnih medijskih segmentov drugih medijskih smeri na podlagi tehnologije CREATIVE EDITORIAL.

   CREATIVE EDITORIAL je bil ustvarjen za nadaljnji razvoj sistemskega in visokotehnološkega globalnega trga založniških in uredniških tehnologij.

   V tem avtorstvu na praktičnem primeru obravnavamo oblikovanje sistemskega segmenta medijske industrije po modelu oblikovanja nadnacionalnega in večjezičnega medijskega prostora Global Governors.

   Publikacije, ki so medijska orodja Global Governors Media Space, kot so Governors News, Governors Newsweek, Governors of the World, World Economic Journal in druge, spodbujajo izmenjavo inovativnih, visokotehnoloških in sodobnih praks upravljanja in razvoj teritorialnih enot po svetu, združevanje in prenašanje izkušenj na ta področja za doseganje ciljev trajnostnega razvoja ZN.

   Medijski prostor Global Governors je medijska iniciativa Globalne iniciative za teritorialne enote.

   Dovolj podroben prvi del opisa je potreben za razumevanje obsega in globalnosti projektov, ki jih je mogoče izvesti na podlagi inovativne založniške tehnologije "CREATIVE EDITORIAL".

   Bistvo inovativne založniške tehnologije "CREATIVE EDITORIAL" je naslednje:

1. Večjezične novice iz panoge izhajajo neposredno iz primarnih virov.

2. Na podlagi tokov novic v industriji se ustvarjajo večjezični dnevni mediji (medijski novičarski kanali).

3. Na podlagi virov novic v panogi in skrbno izbranega konkurenčnega gradiva novic v dnevnih medijih so tedenski mediji ustvarjeni z logistiko v aplikacijah, spletnih straneh in tiskanih formatih.

4. na podlagi 1., 2., 3. odstavka nastajajo mesečne analitične publikacije s poglobljeno analitično vsebino, ki v osnovi temeljijo na konkurenčnih in aktualnih novičarskih vsebinah iz primarnih virov.

5. Sledi razpršitev vertikalno integrirane strukture v horizontalno, na podsegmente in smeri, v našem primeru je revija World Economic Journal tista, ki poudarja aktivnosti guvernerjev in vodij teritorialnih enot na področjih in o gospodarstvu in investicijah. Poudarek je na tehnologiji in inovacijah, politiki, medicini in zdravju, ekologiji in okolju in tako naprej, odvisno od tržnih razmer in iz tega izhajajočih medijskih niš.

   Pri analizi drugih segmentov človeškega življenja je mogoče s tehnologijo neposrednega prenosa zgraditi podobne sistemske modele, ki temeljijo na inovativni tehnologiji založništva "Creative Editorial", tako nadnacionalnega kot nacionalnega obsega.

medijski guverner,

Guverner medijskega prostora globalnih guvernerjev: ISNI 0000 0004 7421 8248