Pritožba guvernerjem in voditeljem teritorialnih enot

  

   01.2.2018
   Pritožba na guvernerje

 

   Apel je namenjen guvernerjem in voditeljem teritorialnih enot različnih držav - najvplivnejši in profesionalni svetovni eliti.

 

Spoštovani guvernerji!


   Nagovarjam vas z občutkom globokega spoštovanja in hvaležnosti za vaše vsakdanje in trdo delo, v korist blaginje narodov!
   Teritorialne enote so temelj za trajnostni razvoj katere koli države. Od učinkovitosti guvernerjev so guvernerjeve ekipe odvisne od razvoja držav, stabilnosti in rasti blaginje volivcev.
   V mnogih državah so guvernerji združeni na nacionalni ravni in so del nacionalnih združenj guvernerjev; vodijo dialog in si izmenjujejo najučinkovitejše prakse za razvoj in upravljanje teritorialnih enot. Delo takšnih združenj je bistveno za razvoj držav.
   Globalna iniciativa za teritorialne enote ustvarja Platformo za globalni dialog za izmenjavo najboljših svetovnih praks in inovativnih praks na različnih področjih teritorialnega razvoja, kar ustvarja nov zagon v razvoju teritorialnih enot.
   Poslanstvo Globalne iniciative za teritorialne enote je implementacija nadnacionalnega inovativnega tehnološkega procesa, ustvarjenega za trajnostni razvoj teritorialnih enot v različnih državah sveta.   
   Globalna pobuda ponuja priložnost za združitev več kot dva tisoč guvernerjev in njihovih ogromnih izkušenj za izmenjavo najboljših inovativnih praks pri razvoju in upravljanju teritorialnih enot za doseganje ciljev trajnostnega razvoja ZN.   
   Globalna iniciativa in njeno izvajanje je zahteva sedanjosti za trajnostni razvoj sveta.   
   Globalna pobuda za teritorialne enote ima 17 ciljev in ustreza 9 od 17 ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov. Razvoj Globalne iniciative je temeljil na načelih neodvisnosti, sistematičnosti, večletne inovativnosti ter znanstvenega in praktičnega dela.
   Po vsem svetu je na stotine mednarodnih forumov, vendar ni nobenega, ki bi združeval guvernerje različnih držav in voditelje teritorialnih enot. Globalna iniciativa za teritorialne enote predlaga, da bi Svetovni forum teritorialnih enot potekal redno.
   Po svetu poteka na desetine mednarodnih nagrad. Še vedno pa ni nobenega, ki bi se osredotočal na spodbujanje trajnostnega razvoja teritorialnih enot po vsem svetu in nagrajeval guvernerje in guvernerske ekipe za najboljše svetovne prakse pri upravljanju in razvoju teritorialnih enot. Predlaga se tudi nagrajevanje korporacije za pomemben prispevek k razvoju teritorialnih enot. Globalna iniciativa za teritorialne enote predstavlja podelitev nagrade za globalni trajnostni razvoj.
   Tehnološki in inovativni razvoj v svetu je prioriteta in motor svetovnega razvoja. Kljub temu inovativne znanosti še nismo postavili v službo teritorialnih enot, guvernerjev in guvernerjevih ekip. Že vrsto let poteka razvoj in uporaba znanstvenih dosežkov na področju umetne inteligence; predlagamo, da se ta novost da v službo teritorialnim enotam. Potem bomo lahko zmanjšali časovne in finančne stroške z uporabo prebojnih tehnologij razvoja in upravljanja, ki smo jih že uvedli v teritorialnih enotah drugih držav. Za dosego tega cilja Globalna iniciativa razvija umetno inteligenco za razvoj teritorialnih enot.
   Mednarodno statistično poročanje je enotno predstavljeno le na državni ravni. Na ravni teritorialnih enot se ne približa splošnim mednarodnim standardom in zahtevam. Za rešitev tega problema je bil ustanovljen Statistični odbor Globalne iniciative za teritorialne enote.
   Naloge razvoja teritorialnih enot držav sveta, za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, se na mednarodni, nadnacionalni ravni ne rešujejo učinkovito. Tudi vprašanja človeških naselij v Združenih narodih obravnavajo že več kot 70 let. Program UN-HABITAT je pokazal svojo učinkovitost. Zahvaljujoč temu programu ZN so človeška plačila iz različnih držav dobila impulz za kulturni, družbeni in gospodarski razvoj.
   Globalna pobuda za teritorialne enote ponuja Pobudo za ustanovitev Programa Združenih narodov za teritorialne enote, ki jo bo odobrila Generalna skupščina ZN. Generalni sekretar ZN s podporo voditeljev držav in guvernerjev.
   Leta 1945 so bili Združeni narodi ustanovljeni kot meddržavna proga prve stopnje. Nato so ZN ustanovili Program UN-Habitat – Tir tretje stopnje. Svetovna pot teritorialnih enot in Program Združenih narodov za teritorialne enote sta tir druge stopnje in bistvena inovacija za doseganje ciljev trajnostnega razvoja ZN.
   Na žalost še ni globalnih medijev, katerih uredniška politika bi pokrivala delovanje guvernerjev z vsega sveta. Doseganje trajnostnega razvoja teritorialnih enot bo bolj dinamično, z rednim pokrivanjem inovativnih in učinkovitih praks za razvoj teritorialnih enot v različnih državah. Guvernerji bi se morali poznati, brati drug o drugem, deliti edinstveno izkušnjo. Guvernerji so velika in vplivna svetovna elita, ki ji na svetovni ravni ni posvečena dovolj pozornosti in pokritosti. Globalna iniciativa za teritorialne enote razume potrebo po spodbujanju in popularizaciji te teme in vključuje dve mednarodni reviji v orodja Globalne pobude za teritorialne enote: World Economic Journal in novo revijo: The Governors of the World.
   Za izvajanje nadnacionalnega inovativnega tehnološkega procesa je Globalna iniciativa za teritorialne enote vzpostavila Iniciative Tools:  
   Svetovni forum teritorialnih enot;
   Globalna nagrada za trajnostni razvoj;
   Umetna inteligenca za razvoj teritorialnih enot / AI-TED;
   Statistični odbor Globalne pobude za teritorialne enote;
   Svetovni center za razvoj teritorialnih enot / WC-TED;
   Pobuda za ustanovitev Programa Združenih narodov za teritorialno izobraževanje;
   Klub globalnih guvernerjev Globalne pobude za teritorialne enote;
   Poslovni klub Globalne iniciative za teritorialne enote;
   Guvernerji sveta in svetovna ekonomska revija.

   Globalna iniciativa za trajnostni razvoj teritorialnih enot spodbuja trajnostni razvoj teritorialnih enot na inovativnem, tehnološkem, gospodarskem, socialnem in drugih področjih ustvarja platformo Global Dialogue Governors za izmenjavo inovativnih praks za razvoj in upravljanje teritorialnih enot. , vzajemna rast in doseganje ciljev trajnostnega razvoja ZN.  

   Svetovna organizacija za razvoj s posvetovalnim statusom ZN ECOSOC razvija in izvaja globalne pobude za doseganje ciljev trajnostnega razvoja.
Združeni narodi so že dvakrat prepoznali globalne pobude, ki jih je razvil WOD, kot najboljše svetovne prakse za doseganje ciljev trajnostnega razvoja v letih 2015 in 2021:

   Globalna iniciativa za trajnostni razvoj teritorialnih enot #SDGAction33410

https://sdgs.un.org/partnerships/global-initiative-sustainable-development-territorial-entities
​​

   Globalne nagrade "Angel za trajnostni razvoj" #SDGAction40297

https://sdgs.un.org/partnerships/angel-sustainable-development-global-awards


Globalna pobuda za teritorialne enote ponuja sodelovanje vsem guvernerjev in guvernerjev timov.
Prosim za podporo Globalni pobudi za teritorialne enote in Pobudi za ustanovitev Programa Združenih narodov za teritorialne enote:
Napišite pismo o podpori Globalni pobudi in interesu za sodelovanje na Svetovnem forumu teritorialnih enot in nagradi za globalni trajnostni razvoj.


s spoštovanjem,

Guverner Globalne pobude za teritorialne enote Robert N. Gubernatorov  

Model of the Global Initiative for Territorial Entities